มิติทั้งสี่แห่งการบำบัด

Loading Events

การประชุมเชิงวิชาการและการทำสมาธิ

การบำบัดนั้นมีความสัมพันธ์กับการเป็นหนึ่งเดียว เมื่อร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ มีความเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ เมื่อถูกได้รับการบำบัดนั้นคือประสบการณ์ของการรวมกันเป้นหนึ่งเดียวที่เราอาจเรียกว่าสุขภาพ ความสุข หรือความเมตตากรุณา ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการถุกบำบัดนั้นรวมไปถึงการเจ้บไข้ได้ป่วยเนื่องจากการบำบัดนั้นสามารถเกิดขึ้นกับการเจ็บป่วยทางกายภาพที่เป็นอยุ่ด้วย ในวิถีการดำเรินชีวิตของเรานั้น บางทีเราได้สูญเสียสภาวะที่ได้รับการบำบัดเป็นระยะๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้เรานำหลักการของการค้นหาวิธีบำบัด ความซาบซึ้งเมื่อได้รับการบำบัดและการสร้างสภาวะบำบัดนี้ให้มีอยู่ มาฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวัน วิถีนั้นสามารถแสดงให้ประจักษ์ได้ด้วยตัวของมันเองเป็นสี่ขั้น ซึ่งแต่ละขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออีกขั้นหน่ึง ซึ่งเราเรียกสิ่งนี่ว่า มิติทั้ง 4 แห่งการบำบัดดังนี้ 1.มิติปัจเจกบุคคลของการบำบัดรักษาร่างกายและจิตใจ 2. มิติสังคมของการบำบัดรักษาชุมชน 3.มิติเชิงนิเวศวิทยาขึ้นลึกจองการบำบัดรักษาโลก 4.มิติจิตวิญญาณของการบำบัดรักาาและชำระล้างจิตใจและจิตสำนึก

เราต้องการพาคูณไปสัมผัสประสบการณ์ที่แวดล้อมไปด้วยองค์ประกอบสามอย่างนี้ 1.การประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับการบำบัดรักษาซึ่งจะเริ่มต้นจากการนำเสนอและมีการทำ workshop ที่เน้นเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆ 2.การพาชมโครงการต่างๆและสถานที่อันทรงพลังทั้งหลาย 3. ระยะเวลา 5 วันในการนั่งสมาธิที่วัดโพธิ์ จ.ขอนแก่น(เป็นวัดทางพุทธศาสนา) 4วันแรกของการประชุมจะนำเสนอในเรื่องของการบำบัดสี่มิติและการทำworkshop ในการพบกันของคนจากทางโลกตะวันออกและตะวันตก ปรัชญาและการปฏิบัติเพื่อบำบัดแตกต่างกันนั้นจะถูกผสมรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งสำเร็จได้จากการแลกเปลี่ยนที่มีลักษณะเฉพาะตัวของผู้ฝึกการบำบัด , อาจารย์ทางศาสนาพุทธที่มีประสบการณ์ , นักจิตบำบัดแบบองค์รวม,นักวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคม , นักนิเศวิทยา และศิลปินผู้มีประสบการณ์

การประชุมจะถูกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับสองของประเทศไทย ซึ่งคือมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขอนแก่น หัวหน้าการประชุมครั้งนี้คือศาสตราจารย์สมชัยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดโพธิ์ ขอนแก่น ซึ่งท่านได้พำนักเป็นพระสงฆ์อยุ่ ในช่วงที่สอง จะพาชมโครงการและสถานที่อันทรงพลังต่างๆซึ่งรวมถึงวัดซึ่งใช้ในการรักษามะเร็งทางเลือกพร้อมกับ mindfulness project Asia ที่เป็นการรวมกันของการทำสมาธิและการทำการเกษตรแบบยั่งยืนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำรงชุมชนแบบใหม่ ในส่วนที่สามและส่วนสุดท้าย เราจะอุทิศตนเพื่อการทำสมาธิ ในระหว่าง 5 วันที่อยู่ที่วัดโพธิ์ จะมีการนั่งสมาธิร่วมกันกับพระสงฆ์และเรียนรู้ชีวิตประจำวันของพระเหล่านั้น การนั่งวิปัสนากรรมฐานจะถูกสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ซึ่งการนั่งวิปัสนากรรมฐานนั้นถือเป็นเครื่องมือที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกความเชื่อและศาสนา

 

กำหนดการ

วันที่ 1

8 กุมภาพันธ์ 2559
15.00 – 17.00 กล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ดร.พระครูภาวนาโพธิคุณ ajahn somchai –
พระอาจารย์สมชัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัย Sangha มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น  ผู้ให้การสนับสนุนการประชุมที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นที่รู้จักในฐานะพระนักเทศนํ รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งโครงการ Mindfulness Eco อีกด้วย

17.00 – 17.30 พัก

17.30 – 19.00 กล่าวเปิดงานโดย Barbara Von Meibom –

นักวิทยาศาสตร์การสื่อสารและการเมือง ครูฝึกด้านศาสนาที่ได้ค้นหาการสังเคราะห์ของทิศตะวันออกและตะวันตกในจิตวิญญาณของตนเอง และเป้าหมายของการทำงานคือการฝึกเพื่อที่จะควบคุม วันที่ 2

19.00-19.30 time for buddies

19.30 – 20.30 อาหารเย็น

20.30 – 21.00 นำสมาธิ

21.30 ประชุมกลุ่ม

9 กุมภาพันธ์ 2559

7.00 – 8.00 ฝึกโยคะและสมาธิ

8.00 – 9.30 อาหารเช้า

9.30 – 10.45 บรรยาย 3 : Christian Carow –
Christian เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการบริหารของโครงการ Mindfulness ที่เป็นโครงการที่เป็นวิถีทางในการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่อย่างยั่งยืน

10.45 – 11.00 พัก

11.00 – 12.15 บรรยาย 4 : Eckart Hahn –
เป็นที่รู้จักในฐานะผู้บุกเบิกการวางแผนและสร้างระบบนิเวศในชุมชน เขาได้สอนเกี่ยวกับระบบนิเวศชุมชนและการออกแบบพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยในเมืองดอทมุนและมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศเยอรมนีและประเทศอื่นๆ ทั้งนี้เขายังเขียนหนังสือหลายเล่มที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วอีกด้วย วันที่ 4

12.15 – 12.30 พัก

12.30 – 13.30 interactive format

13.30 – 15.30 อาหารกลางวัน

15.30 – 17.30 workshop 1 & 2 dieter and charlotte / florian

17.30 – 18.00 พัก

18.00 – 18.30 จับคู่สนทนา (Time for Buddies)

18.30 – 19.30 อาหารเย็น

19.30 – 20.30 นำสมาธิ

21.00 ประชุมกลุ่ม

10 กุมภาพันธ์ 2559

7.00 – 8.00 ฝึกโยคะและสมาธิ

8.00 – 9.30 อาหารเช้า

9.30 – 10.45 บรรยาย 5 : ดร.ธารทิพย์ –
แพทย์และตอนนี้ยังทำงานเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำงานวิจัยด้านชุมชนในฐานะเลขานุการของมูลนิธิการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

10.45 – 11.00 พัก

11.00 – 12.15 บรรยาย 6 : Charlotte Wachsmuth –
ผู้ควบคุมด้านจิตบำบัด นักบำบัดจิตและร่างกาย มานานกว่า 20 ปี วันที่ 4

12.15 – 12.30 พัก

12.30 – 13.30 interactive format

13.30 – 15.30 อาหารกลางวัน

15.30 – 17.30 workshop 3 & 4 Ina and active listening

17.30 – 18.00 พัก

18.00 – 18.30 จับคู่สนทนา (Time for Buddies)

18.30 – 19.30 อาหารเย็น

19.30 – 20.30 นำสมาธิ

21.00 ประชุมกลุ่ม

11 กุมภาพันธ์ 2559

7.00 – 8.00 ฝึกโยคะและสมาธิ

8.00 – 9.30 อาหารเช้า

9.30 – 10.45 บรรยาย 7 : โจน จันได –
ผู้ร่วมก่อตั้ง ฟาร์ม Pun Pun หนึ่งในโครงการการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายคือการสร้างโดยใช้วัสดุธรรมชาติ รวมถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์หายากเพื่อความหลากหลายทางพันธุกรรม

10.45 – 11.00 พัก

11.00 – 13.30 interactive format collecting the results

12.15 – 12.30 พัก

12.30 – 13.30 interactive format

13.30 – 15.30 อาหารกลางวัน

 

อัตราค่าลงทะเบียน ตามรูปแบบการเข้างานสัมนา

แบบรายวัน

วันที่ 8 กพ. 59 : 600 บาท, รวมอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น (ครึ่งวัน)

วันที่ 9 กพ. 59 : 950 บาท, รวมอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น

วันที่ 10 กพ. 59 : 950 บาท, รวมอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น

วันที่ 11 กพ. 59 : 950 บาท, รวมอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น

แบบสัมนา 4 วัน

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top